Informatie MBO niveau 2

Het MBO is onderverdeeld in 4 verschillende opleidingsniveaus. Hierbij vallen niveau 1 en 2 onder het funderend beroepsonderwijs en niveau 3 en 4 onder het middelbaar beroepsonderwijs. Deze website gaat specifiek over opleidingen, werktrajecten en vacatures gelinkt aan het (behalen van het) MBO niveau 2 diploma.

Er zijn verschillende instellingen waar je een opleiding kunt volgen om je diploma te behalen. Tevens kan je hierbij doorstromen naar een hoger niveau. Zo kun je bijvoorbeeld je opleiding volgen bij ROC welke door het hele land gevestigd is. Overige instellingen zijn NCOI, NTI en Scheigegger opleidingen.

Binnen het MBO niveau 4 diploma zijn de BBL-Opleidingen erg populair. Hierbij combineer je tijdens de opleiding het werken in de praktijk met de theorie. Hierbij gebruik je de kennis die je mee krijgt direct bij je werkgever welke onderdeel uitmaakt van je studieplan.

MBO 2 opleidingen & toelating

Er zijn veel verschillende opleiding die je kunt volgen op het niveau van mbo 2. Bij deze opleiding word je opgeleid tot basisberoepsbeoefenaar/medewerker binnen een speciaal vakgebied.

Het volgens van een mbo 2 opleiding kent een sterk praktijk gericht karakter door het koppelen van opleiding aan werkervaring. Zo heb en een BBL (Beroepsbegeleidend) en een BOL (Beroepsopleidend) variatie waarbij de theorie direct toepasbaar is in praktijk.

Toelating / Eisen
Voor het volgens van een MBO niveau 2 opleiding is de eis dat men minimaal een vmbo-diploma (BB) heeft. Wanneer er geen MBO niveau 1 opleiding is kan het zijn dat je zonder diploma kunt instromen voor niveau 2. Een vereiste is dan wel dat je minimaal 16 jaar dient te zijn.